4 Theotokopoulou & Astronafton, Maroussi, Athens

Address
4 Theotokopoulou & Astronafton
Location
Maroussi, Athens
GLA (sqm)
4,104
Parking Spaces
62
Main Tenants
National Energy
4 Theotokopoulou & Astronafton, Maroussi, Athens
4 Theotokopoulou & Astronafton, Maroussi, Athens
4 Theotokopoulou & Astronafton, Maroussi, Athens
4 Theotokopoulou & Astronafton, Maroussi, Athens
4 Theotokopoulou & Astronafton, Maroussi, Athens
4 Theotokopoulou & Astronafton, Maroussi, Athens
4 Theotokopoulou & Astronafton, Maroussi, Athens